Poziv na radionicu za predstavnike/ce medija iz Gornjeg Milanovca, Užica i Požege

Poziv na radionicu za predstavnike/ce medija iz Gornjeg Milanovca, Užica i Požege

Centar za ravnomerni regionalni razvoj–CenTriR iz Beograda poziva predstavnike/ce medija iz Gornjeg Milanovca, Užica i Požege da se prijave na jednodnevnu radionicu o monitoringu primene novog zakonskog okvira u oblasti zapošljavanja službenika u organima lokalne samouprave i upravljanja ljudskim resursima, koja će se održati u subotu 11. novembra 2017. godine u Požegi (Knjaza Miloša 8).

Poziv se odnosi na predstavnike/ce lokalnih medija iz navedenih lokalnih samouprava koji žele da se upoznaju sa novim zakondavnim okvirom u oblasti upravljanja ljudskim resursima u JLS i njegovim značajem za profesionalizaciju lokalne uprave i stvaranje efikasnog, odgovornog i depolitizovanog javnog servisa za građane i privredu na lokalnom nivou. Učesnicima radionice biće predstavljeni i nalazi istraživanja u oblasti uspostavljanja funkcije upravljanja ljudskim resursima u Gornjem Milanovcu, Užicu i Požegi, koje je CenTriR sproveo u periodu jun-avgust 2017. godine. Takođe, učesnici radionice će moći da se prijave na konkurs za medijske izveštaje/priloge, koji će biti objavljen neposredno nakon radionice, a na kome će stručni žiri odabrati i nagraditi tri najbolja medijska izveštaja i/ili priloga (po jedan iz svake od tri navedene JLS) na temu zagovaranja efikasnijeg upravljanja ljudskim resursima u lokalnim samoupravama i koristima za građane i lokalnu zajednicu koje će doneti profesionalizacija lokalne uprave.

  • Rok za dostavljanje prijava je sreda, 8. novembar 2017. godine do 16 časova, a zainteresovani kandidati/kinje se mogu prijaviti putem sledećeg on-line upitnika: https://goo.gl/forms/9dmgqWBoeJnElMbl2

Zbog ograničenog broja mesta, prednost pri selekciji će imati predstavnici/ce medija koji su učestvovali u fokus grupama održanim u Gornjem Milanovcu, Požegi i Užicu sa ciljem sakupljanja podataka za gorepomenuto istraživanje.

Obaveštenje o izboru učesnika/ca zajedno sa agendom radionice biće dostavljeno ubrzo nakon izbora učesnika. Pohađanje radionice je besplatno i organizatori snose sve troškove (hrana, osveženje, putni troškovi, radni materijali). Radionica se sprovodi u okviru projekta ʺUpravljanje ljudskim resursima-ključ efikasne, profesionalne i depolitizovane lokalne samoupraveʺ koji finansira Evropska unija i sufinansira Kraljevina Holandija u okviru WeBER regionalnog projekta. Više o projektu možete naći na: http://centrir.org/portfolio-view/upravljanje-ljudskim-resursima-kljuc-efikasne-profesionalne-depolitizovane-ls/