Portfolio Category: Završeni

Period realizacije: dec 2011-dec 2012

Projekat: „Naša zajednička misija-male Kancelarije za LER na putu velikih uspeha“ Period realizacije: decembar 2011-decembar 2012 Partneri: Grad Kragujevac, Grad Zrenjanin, Opština Pećinci Donator: Fond za otvoreno društvo, Srbija O projektu: CenTriR je nosilac projekta čiji je cilj podsticanje intezivnijeg i održivog ekonomskog razvoja 9 malih i nedovoljno razvijenih opština iz 7 targetiranih okruga u…
Više

Period realizacije: mar 2011-jun 2012

Period realizacije: mart 2011-jun 2012 Partneri: opština Beočin, opština Čajetina, Turistička organizacija opštine Gornji Milanovac Donator: Evropska unija CenTriR je partnerska organizacija na projektu „Beočin-nova vizija turističke destinacije! Stvaranje preduslova za razvoj ruralnog turizma u opštini Beočin“ koji opština Beočin realizuje u okviru programa Exchange 3 (drugi poziv za podnošenje projekata),  a finansira ga Evropska…
Više

Period realizacije: sep 2010-dec 2011

Period realizacije: septembar 2010-decembar 2011 Partneri: opština Beočin i grad Valjevo Donator: Evropska unija CenTriR je partnerska organizacija na projektu „Unapređenje zaštite životne sredine kroz efiksanije upravljanje čvrstim otpadom“ koji opština Beočin realizuje u okviru programa Exchange 3,  a finansira ga Evropska unija.  CenTriR je imao aktivnu ulogu u uobličavanju i pripremi predloga projekta, dok…
Više