Portfolio Category: Završeni

Period realizacije: jul-novembar 2019

Period realizacije: jul – novembar 2019 Naručilac: Udruženje ''Siguran život'' Opovo O projektu i angažmanu CenTriR-a: Projekat ''Ostvarivanje ljudskih prava na socijalnu inkluziju i jednake mogućnosti za povratak dostojanstva osoba sa invaliditetom'' realizuje udruženje ''Siguran život'' iz Opova u partnerstvu sa lokalnim organizacijama civilnog društva posvećenim unapređenju prava osoba sa invaliditetom: UPIK iz Opova, Udruženjem paraplegičara…
Više

Period realizacije:januar 2019-jun 2020

Partneri: Opština Beočin i Opština Šid IPA: Exchange 5 program Donator: Evropska unija O projektu: Opšti cilj projekta je podsticanje lokalnog ekonomskog razvoja i unapređenje pružanja javnih usluga građanima i biznis sektoru uspostavljanjem efikasnijeg upravljanja opštinskom imovinom. Projekat je nastavak istoimenog projekta implementiranog kroz program EU Exchange 4, tokom koga su Beočin i Šid značajno…
Više

Period realizacije: jul 2018-sept 2020

Projekat: Podrška održivom povratku interno raseljenih lica na Kosovo* Period realizacije:  27 meseci (jul 2018–septembar 2020) Donator: Evropska unija Projekat sprovodi konzorcijum koji čine: Arbeiter-Samariter-Bund (ASB) Centar za ravnomerni regionalni razvoj (CenTriR) Grad Kruševac O projektu:   Ciljevi projekta se odnose na unapređenje zapošljivosti mladih interno raseljenih lica koji su u procesu povratka na Kosovo* u…
Više

Period realizacije sept 2017-april 2018

Naziv: Informisan građanin=aktivan građanin Period realizacije: septembar 2017–februar 2018 Donator: Projekat se realizuje u okviru programa podrške: „Kaži/traži šta te zanima“ koji izvode Nezavisno udruženje novinara Srbije, Balkanska istraživačka mreža i Slavko Ćuruvija fondacija, u okviru projekta „Javni novac za javni interes“ koji finansira Evropska unija. O projektu: Opšti cilj projekta je doprinos transparentnijem i…
Više