Portfolio Category: Aktuelni

Period realizacije: maj – oktobar 2020

Period realizacije: maj – oktobar 2020. Naručilac: Opština Bač O projektu i angažmanu CenTriR-a: Projekat ''Podsticanje zapošljavanja mladih u dunavskom regionu južne Bačke'' sprovode opštine Bač i Bački Petrovac u okviru programa ''Podrška Evropske unije aktivnom uključivanju mladih'', koji finansira EU (IPA 2014) a kofinansira Vlada Republike Srbije. Opšti cilj projekta je unapređenje položaja mladih…
Više

Period realizacije: jul 2018-septembar 2020

Projekat: Podrška održivom povratku interno raseljenih lica na Kosovo* Period realizacije:  27 meseci (jul 2018–septembar 2020) Donator: Evropska unija Projekat sprovodi konzorcijum koji čine: Arbeiter-Samariter-Bund (ASB) Centar za ravnomerni regionalni razvoj (CenTriR) Grad Kruševac O projektu:   Ciljevi projekta se odnose na unapređenje zapošljivosti mladih interno raseljenih lica koji su u procesu povratka na Kosovo* u…
Više

Period realizacije: 2014– u toku

Naziv: Program podrške uvođenju funkcije upravljanja opštinskom imovinom Period realizacije: 2014– u toku O programu: Cilj programa je pružanje tehničke podrške malim i nedovoljno razvijenim opštinama za uvođenje funkcije upravljanja opštinskom imovinom sa ciljem njihovog bržeg lokalnog ekonomskog razvoja i povećanja budžetskih prihoda. Program podrazumeva pružanje stručne pomoći jedinicama lokalne samouprave u vezi sa: popisom…
Više