Period realizacije: sept-decembar 2021

Period realizacije: septembar-decembar 2021

Naručilac: Inicijativa za razvoj i saradnju, IDC Srbija

O projektu i angažmanu CenTriR-a:

Projekt je usmeren ka stvaranju dostojanstvenih uslova života za povratnike kroz intenzivnu socio-ekonomsku podršku u cilju održive reintegracije i unapređenja reintegracionih mehanizama u tri jedinice lokalne samouprave u Srbiji - Novi Pazar, Sjenica i Tutin. Projekat je finansiran od strane Ministarstva za ekonomsku saradnju i razvoj Savezne Republike Nemačke (BMZ), a realizuju ga ASB Serbia i IDC u partnerstvu sa Regionalnom razvojnom agencijom Sandžaka – SEDA i Muslimanskim humanitarnim društvom Merhamet – Sandžak , uz podršku Grada Novog Pazaraopštine Tutin i opštine Sjenica.

U okviru 4 različite komponente projekta, kao krajnji rezultat se očekuje postizanje sledećeg:

  • Omogućeno učešće u sistemu obrazovanja deci i mladima iz povratničke populacije
  • Omogućen pristup povratnicima sistemu socijalne i zdravstvene zaštite
  • Uvećani kapaciteti povratničkih porodica da zarađuju minimalni dohodak
  • Ojačani kapaciteti lokalnih samouprava i lokalnih organizacija civilnog društva
  • Unapređena informisanost javnosti o izazovima povratnika i posledicama ilegalne migracije

CenTriR je na tenderu odabran da sprovede evaluaciju projekta. Evaluacija projekta će obuhvati  procenu postignuća, relevantnosti, efektivnosti, efikasnosti, uticaja, održivosti i zadovoljstva korisnika projekta u odnosu na postavljene ciljeve i planirane projektne rezultate. Kombinacijom različitih istraživačkih tehnika za sakupljanje kvantitativnih i kvalitativnih podataka (analiza dokumenata, upitnici, fokus grupe, intervjui i sl.) u okviru 4 paketa projektne podrške biće analizirano sledeće:

1) Zadovoljstvo korisnika psihosocijalne i edukativne podrške projektnim aktivnostima i rezultatima (obuhvaćeno najmanje 110 korisnika)

2 ) Uticaj projektne podrške na ostvarivanje osnovnih prava povratnika (najmanje 30 korisnika)

3)  Uticaj projektne podrške na ekonomsko osnaživanje povratnika (najmanje 60 korisnika)

4) Održivost programa podrške povratnicima

Komentari su isključeni.