Period realizacije: sep 2010-dec 2011

Period realizacije: septembar 2010-decembar 2011
Partneri: opština Beočin i grad Valjevo
Donator: Evropska unija

CenTriR je partnerska organizacija na projektu „Unapređenje zaštite životne sredine kroz efiksanije upravljanje čvrstim otpadom“ koji opština Beočin realizuje u okviru programa Exchange 3,  a finansira ga Evropska unija.  CenTriR je imao aktivnu ulogu u uobličavanju i pripremi predloga projekta, dok mu je u samoj implementaciji projekta poverena celokupna logistika i koordinisanje projektnim aktivnostima, kao i oblikovanje i sprovođenje lokalne kampanje.

Realizacija projekta podrazumeva   jačanje tehničkih i organizacionih kapaciteta lokalne administracije za uvođenje primarne selekcije/razdvajanja određenih vrsta otpada u domaćinstvima i javnim ustanovama na teritoriji opštine Beočin, kao i otvaranje reciklažnog centra koji će obezbediti prodaju sakupljenih sekundarnih sirovina. Ovakav vid tretiranja otpada je u zemljama Evropske unije prisutan već dugi niz godina i pokazao se kao izuzetno koristan i za građane i za opštinske uprave s obzirom na to da se  smanjenjem ukupne količine otpada koji se odlaže na lokalnoj deponiji doprinosi očuvanju životne sredine, a da se prodajom recikliranog materijala, obezbeđuju dodatni prihode opštinskim upravama.

Glavne aktivnosti na projektu su:

  • analiza početnog stanja upravljanja otpadom na teritoriji opštine
  • jačanje kapaciteta lokalne administracije za efikasnije upravljanje čvrstim otpadom
  • nabavka komunalne opreme
  • intezivna lokalna kampanja i edukacija građana
  • izgradnja stimulativnih i kaznenih mera koje će podupreti uvođenje novog sistema upravljanja otpadom na teritoriji opštine

♦ Brošuru Kako je projekat ''Unapređenje zaštite životne sredine kroz efikasnije upravljanje čvrstim otpadom'' učinio Beočin lepšim i čistijim možete preuzeti OVDE 

Komentari su isključeni.