Period realizacije:januar 2019-jun 2020

Partneri: Opština Beočin i Opština Šid

IPA: Exchange 5 program

Donator: Evropska unija

O projektu:

Opšti cilj projekta je podsticanje lokalnog ekonomskog razvoja i unapređenje pružanja javnih usluga građanima i biznis sektoru uspostavljanjem efikasnijeg upravljanja opštinskom imovinom. Projekat je nastavak istoimenog projekta implementiranog kroz program EU Exchange 4, tokom koga su Beočin i Šid značajno unapredili postojeće stanje u oblasti upravljanja opštinskom imovinom i upisale pravo javne svojine na više od 4.500 jedinica nepokretnosti. Ovaj projekat će dodatno unaprediti prethodno postignute rezultate kroz unapređenje zakonskog okvira za upravljanje opštinskom imovinom, uspostavljanje procedura za prenos prava korišćenja opštinske imovine na druge lokalne institucije/ustanove, zatim kroz formiranje registra (baze) podataka o zemljištu u javnoj svojini, kao i kroz jačanje kapaciteta zaposlenih u opštinskim upravama u oblasti upravljanja imovinom. Pored ovoga, projekat će omogućiti upis podataka o opštinskoj imovini u Centralni registar nepokretnosti u javnoj svojini koji vodi RDI, javno objavljivanje podataka o objektima koji se koriste u komercijalne i javne svrhe na sajtu opštine Beočin, kao i pokretanje procedura za legalizaciju bespravno izgrađenih objekata u javnoj svojini opštine Beočin i Šid.

Glavne aktivnosti na projektu:

  • Unapređenje lokalnog pravnog okvira u oblasti upravljanja javnom svojinom u opštinama Beočin i Šid
  • Uspostavljanje procedura saradnje između odseka za evidenciju i upravljanje opštinskom imovinom i lokalnih korisnika opštinske imovine
  • Edukacija zaposlenih u opštinskim upravama i javnim preduzećima za efikasno upravljanje imovinom
  • Organizacija webinar-a o dobroj praksi upravljanja imovinom lokalnih samouprava iz Hrvatske i Slovenije
  • Nabavka računarske opreme i nadogradnja softvera za upravljanje imovinom
  • Sprovođenje popisa opštinske imovine
  • Formiranje evidencije zemljišta u javnoj svojini opština Beočin i Šid
  • Upis podataka o javnoj svojini opština u Centralni registar koji vodi Republička direkcija za imovinu
  • Utvrđivanje vrednosti opštinske imovine
  • Sprovođenje geodetskih radova i priprema tehničke dokumentacije za legalizaciju objekata bez građevinske dozvole u opštini Beočin

Informacije o projektu i ostvarenim rezultatima na engleskom 


Komentari su isključeni.