Pokrenuta inicijativa da javno informisanje u Valjevu zaista bude u javnom interesu

Pokrenuta inicijativa da javno informisanje u Valjevu zaista bude u javnom interesu

Krajem prošle nedelje CenTriR je Gradskoj upravi Grada Valjeva zvanično uputio inicijativu za usvajanje predloga tema od javnog interesa u oblasti javnog informisanja, koje su prikupljene tokom sprovođenja javnih konsultacija u ovom gradu. Na ovaj način, CenTriR je relevantne predstavnike Gradske uprave Valjeva bliže upoznao sa rezultatima do kojih je došao uključivanjem šire javnosti u definisanje medijskih tema od lokalnog javnog interesa tokom sprovođenja konsultativnog procesa koji je trajao nekoliko meseci. Građani i građanke Valjeva su kroz ovaj proces imali priliku da se na različite načine izjasne o medijskim tema od javnog interesa o kojima žele da čitaju/slušaju/gledaju u medijima čiji će projekti biti sufinansirani iz gradskog budžeta u naredne dve godine.

Sa namerom da rezultati javnih konsultacija imaju efekta na postupanje Gradske uprave u oblasti sufinansiranja medijskih projekata, sačinjena je i podneta lista predloga lokalnih tema od javnog interesa koja bi trebalo da se nađe na dnevnom redu naredne sednice Gradskog veća Grada Valjeva. Cilj pokrenute inicijative je usvajanje bar jednog dela prikupljenih lokalnih medijskih tema od javnog interesa, koje bi se potom uvrstile u predstojeće konkurse u 2018. i 2019. godini.

Celokupan tekst dokumenta koji je podnet Gradskog upravi Grada Valjeva možete preuzeti OVDE.

Ova inicijativa je podneta u sklopu završnih aktivnosti na projektu „Informisan građanin=aktivan građanin“ koji CenTriR realizuje u okviru programa podrške: „Kaži/traži šta te zanima“ koji izvode Balkanska istraživačka mreža, Nezavisno udruženje novinara Srbije i Slavko Ćuruvija fondacija, u okviru projekta „Javni novac za javni interes“ koji finansira Evropska unija.