Počeo terenski popis opštinske imovine u Šidu

Počeo terenski popis opštinske imovine u Šidu

U Šidu je krajem jula započet terenski popis nepokretnosti u javnoj svojini opštine Šid, koji se kao jedna od ključnih aktivnosti sprovodi u okviru projekta „Imovina lokalne samouprave-važna karika ekonomskog razvoja-faza II“. Projekat se implementira kroz Program Exchange 5, koji finansira Evropska unija, a sprovodi ga Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave (MDULS) u saradnji sa Stalnom konferencijom gradova i opština (SKGO) kao implementacionim partnerom. Telo za ugovaranje svih projekata grant šeme je Ministarstvo finansija, odnosno Sektor za ugovaranje i finansiranje programa iz sredstava Evropske unije.

Za potrebe sprovođenja popisa, opština Šid je tokom maja na javnom konkursu angažovala tri popisivača koji će do kraja novembra, uz pomoć lokalnog projektnog koordinatora i članova opštinskog radnog tima za popis imovine, prikupljati i ažurirati podatke o opštinskim objektima i raditi na kreiranju baze zemljišta u javnoj svojini. Tokom prva tri meseca popisivači su evidentirali ukupno 1781 nepokretnost, dok je na terenu popisano i utvrđeno fizičko stanje 234 objekata u naseljenim mestima Šid, Erdevik, Bačinci, Adaševci, Morović, Ilinci i Vašica među kojima se nalaze zgrade javne namene, stambene zgrade, stanovi, poslovni prostor, garaže i ostali objekti koje Opština Šid koristi za izvršenje svojih nadležnosti. Do sada je višestruko povećan broj popisanih objekata na terenu u odnosu na planirano, a sve sa ciljem kreiranja sveobuhvatne i verodostojne baze podataka o opštinskoj imovini, koja će nadalje opštini služiti za upravljanje javnom svojinom i izveštavanje Republičkoj direkciji za imovinu.

Terenski popis objekata se nastavlja i tokom septembra, dok se paraleno radi i na pripremi narednih projektnih aktivnosti, među kojima su najznačajnije izrada projektno-tehničke dokumentacije za ozakonjenje bespravno sagrađenih objekata javne namene i utvrđivanje tržišne vrednosti opštinske imovine. Sve ove aktivnosti treba da doprinesu efikasnijem upravljanju opštinskom imovinom, čije benefite u krajnjem treba da osete građani i lokalni privredni sektor kao korisnici javnih usluga.