Opština Osečina spremna za popis opštinske imovine

Opština Osečina spremna za popis opštinske imovine

Opština Osečina je prepoznala značaj uspostavljanja nadležnosti u oblasti upravljanja imovinom u javnoj svojini opštine, te je odlučila da se osloni na dosadašnja iskustva CenTriR-a u ovoj oblasti i da uz našu tehničku pomoć sprovede popis opštinske imovine.

Tokom prethodnih meseci formirana je elektronska evidencija nepokretnosti u javnoj svojini opštine Osečina i instaliran softver za vođenje evidencije i upravljanje opštinskom imovinom. Potom, CenTriR je 5. i 6. oktobra sproveo obuku za zaposlene u opštinskoj upravi za sprovođenje popisa imovine, utvrđivanje knjigovodstvene vrednosti i pripremu dokumentacije za upis prava javne svojine. Uvodni deo obuke je bio posvećen predstavljanju pravnog okvira i metodologije za popis i upis imovine JLS. Pored toga, učesnici su se kroz radionice upoznali sa procesom prikupljanja relevantne dokumentacije i podataka o imovini, sprovođenjem terenskog popisa radi utvrđivanja fizičkog stanja objekata, kao i utvrđivanjem njene knjigovodstvene vrednosti.

Zakonski rok za podnošenje zahteva za upis prava javne svojine na nepokretnostima u državnoj svojini na kojima lokalne samouprave imaju pravo korišćenja ističe krajem godine, pa se očekuje da će OU Osečina uspeti da u ovom roku završi popis oko 1400 objekata. Istovremeno je potrebno da pripremi i pošalje dokumentaciju za upis prava javne svojine na tim nepokretnostima kod nadležnih državnih organa. CenTriR će ovoj opštini nastaviti da pruža potrebnu tehničku i pravnu podršku do okončanja popisa opštinske imovine.