ODRŽANI KOORDINACIONI SASTANCI SA KORISNICIMA OPŠTINSKE IMOVINE U BEOČINU I ŠIDU

Održani koordinacioni sastanci sa korisnicima opštinske imovine u Beočinu i Šidu

Juče su u opštinskim upravama Beočin i Šid održani koordinacioni sastanci između predstavnika opštinskih uprava i lokalnih institucija, javnih preduzeća i ustanova koje su korisnici nepokretnosti u javnoj svojini pomenutih opština. Ovo je treći po redu koordinacioni sastanak sa korisnicima imovine u obe opštine, koji je održan u okviru projekta „Imovina lokalne samouprave-važna karika ekonomskog razvoja Faza II" koji opštine Beočin i Šid, zajedno sa Centrom za ravnomerni regionalni razvoj, realizuju kroz Program Exchange 5. Projekat finansira Evropska unija, a sprovodi ga Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave u saradnji sa Stalnom konferencijom gradova i opština kao implementacionim partnerom. Telo za ugovaranje svih projekata grant šeme je Ministarstvo finansija, odnosno Sektor za ugovaranje i finansiranje programa iz sredstava Evropske unije.

Obe opštine su u prethodnom periodu sprovele čitav niz kompleksnih aktivnosti koje za cilj imaju efikasnije upravljanje opštinskom imovinom, počev od popisa celokupne opštinske imovine i ažuriranja opštinskih evidencija o nepokretnosti, preko brisanja podataka u katastru o objektima koji ne postoje na terenu i izrade projektno-tehničke dokumentacije za ozakonjenje nelegalno izgrađenih objekata javne namene, pa sve do procene tržišne vrednosti nepokretnosti u javnoj svojini i snimanje podzemnih instalacija za upis u katastar podzemnih vodova. Pored ovih aktivnosti, opštine su nastojale i da ojačaju kapacitete korisnika svoje imovine kroz organizaciju povremenih koordinacionih sastanaka na kojima su razmenjivali informacije i informisali ih o njihovim pravima i obavezama kao korisnika opštinske imovine.

S obzirom da su opštine Beočin i Šid tokom prošlog meseca izvršili svoju zakonsku obavezu i upisale podatke o svojoj imovini u Jednistvenu evidenciju nepokretnosti u javnoj svojini, koju vodi Republička direkcija za imovinu, na sastanku su korisnici opštinske imovine informsani da je upis podataka izvršen i za nepokretnosti čiji su oni korisnici. Takođe, korisnici su informisani da je potrebno upodobiti njihove interne evidencije o nepokretnostima sa opštinskom evidencijom, te da je potrebno redovno obaveštavati opštinsku upravu o nastalim promenama, kako bi se iste evidentirale u centralnom registru.

Jednoipogodišnji projekat „Imovina lokalne samouprave-važna karika ekonomskog razvoja Faza II" ulazi u svoju završnicu, pa će finalni događaji na projektu biti održani sredinom juna.