Održana radionica za predstavnike medija o monitoringu primene Zakona o zaposlenima u AP i JLS

Održana radionica za predstavnike medija o monitoringu primene Zakona o zaposlenima u AP i JLS

Danas je u Požegi održana jednodnevna radionica za predstavnike medija iz Gornjeg Milanovca, Požege i Užica sa ciljem jačanja njihovih kapaciteta u oblasti monitoringa primene novog zakonskog okvira koji se odnosi na zapošljavanje službenika u organima lokalne samouprave i upravljanje ljudskim resursima.

Radionici je prisustvovalo osam predstavnika različitih medijskih kuća iz pomenutih lokalnih samouprava, koji su upoznati sa novinama koje je Zakon o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave doneo na planu organizacije poslova upravljanja ljudskim resursima u opštinskim/gradskim upravama, popunjavanja radnih mesta, stručnog usavršavanja zaposlenih, kao i ocenjivanja i merenja učinka zaposlenih. Uporedo sa predstavljanjem novog regulatornog okvira, učesnici su bili u prilici da saznaju kakvo je trenutno stanje i kapaciteti njihovih opštinskih/gradskih uprava za uvođenje funkcije upravljanja ljudskim resursima u skladu sa novim zakonom, zahvaljujući nalazima istraživanja koje je CenTriR sproveo pre nekoliko meseci u ove tri opštine/grada. Pored ovoga, učesnicima su predstavljeni i nalazi istraživanja o predhodnoj praksi zapošljavanja lokalnih službenika u ovim lokalnim samoupravama, do kojih se došlo na osnovu fokus grupa sa predstavnicima lokalnog civilnog sektora i analize žalbenih postupaka na proces zapošljavanja u poslednjih pet godina. Usvojena znanja, učesnici su mogli da provere kroz nekoliko radionica koje su pratile svaku sesiju.

Radionica je imala za svrhu i motivisanje lokalnih medija da se prijave na konkurs za najbolje medijske izveštaje/priloge o ovoj temi, koji će uskoro biti raspisan. Tema konkursa biće efikasno upravljanje ljudskim resursima u lokalnim samoupravama, pa se očekuje da će učesnici radionice usvojena znanja iz ove oblasti primeniti u medijskom izveštavanju kako bi građanima približili benefite koje će doneti profesionalizacija lokalne samouprave.

Radionica je organizovana na projektu ’’Upravljanje ljudskim resursima-ključ efikasne, depolitizovane i profesionalne lokalne samouprave’’, koji finansira Evropska unija i sufinansira Kraljevina Holandija u okviru WeBER regionalnog projekta.