ODRŽANA PREZENTACIJA PROJEKTA U OPŠTINSKOJ UPRAVI LEBANE

Održana prezentacija projekta u Opštinskoj upravi Lebane

Predstavnici CenTriR-a i partnerske organizacije Udruženje žena RUŽA posetili su juče Opštinsku upravu Lebane i održali sastanak sa predstavnicima ove uprave sa ciljem njihovog upoznavanja sa našim novim projektom ''Na klik do kupaca - podrška ženama iz ruralnih područja za online plasman domaćih proizvoda'', koji ćemo u narednih pet meseci sprovoditi u ovoj opštini.

Na sastanku je prezentovan projekat osmišljen sa ciljem otklanjanja posledica COVID-19 pandemije, koje su pretrpele poljoprivrednice iz Lebana, pružanjem podrške za uspešan plasman njihovih proizvoda na online tržište. Predstavnicima Opštinske uprave detaljno su predstavljene projektne aktivnosti koje će biti realizovane do kraja septembra ove godine. Imajući u vidu da će jedna od ključnih aktivnosti na projektu biti mapiranje najmanje 100 poljoprivrednih gazdinstava registrovanih na žene ili čiju glavnu radnu snagu čine žene, kako bi se izvršila registracija takvih gazdinstava na online platforme: e-Pijaca, Agroponuda i Mali proizvođači hrane u Srbiji, poseban deo sastanka je bio posvećen sprovođenju ove aktivnosti. Tom prilikom, sa predstavnicima opštinske uprave su obavljene konsultacije u vezi sa predlozima za prikupljanje dodatnih podataka za upitnike koji će se koristiti tokom sprovođenja anketiranja poljoprivrednih gazdinstava, kako bi se ti podaci stavili na raspolaganje Odseku za poljoprivredu i vodoprivredu Opštinske uprave.

Na kraju sastanka sumirani su benefiti koje će poljoprivrednice iz ove opštine imati od realizacije projekta, uključujući: edukaciju za online plasman domaćih proizvoda, registraciju poljoprivrednih gazdinstava na platformama za online prodaju, kreiranje i redizajn Fejsbuk stranica poljoprivrednih gazdinstava, registracija na portalu ''Mali proizvođači hrane u Srbiji'', štampanje etiketa za različite vrste ambalaža domaćih proizvoda i ispitivanje bezbednosti proizvoda za njihovo stavljanje u promet.

Prepoznajući značaj ovog projekta prisutni predstavnici Opštinske uprave Lebane su na sastanku izrazili spremnost i zainteresovanost za saradnju sa CenTriR-om i Udruženjem žena RUŽA u procesu realizacije ovog projekta.

Projekat ''Na klik do kupaca - podrška ženama iz ruralnih područja za online plasman domaćih proizvoda'', finansira People in Need i Vlada Ujedinjenog Kralјevstva kroz UK aid.