ODRŽAN TRENING ZA IZRADU BIZNIS PLANOVA U IKT SEKTORU ZA MLADE IZ IRL POPULACIJE

Održan trening za izradu biznis planova u IKT sektoru za mlade iz IRL populacije

U periodu od 28-29. septembra 2019. godine u Vrnjačkoj Banji održan je trening posvećen pripremi biznis planova za mlada interno raseljena lica koja žele da pokrenu sopstveni posao u IKT sektoru. Trening je sproveden u okviru projekta ''Podrška održivom povratku interno raseljenih lica na Kosovo*'' koji finansira Evropska unija, a koji CenTriR spovodi sa partnerskom organizacijom ASB i Gradom Kruševcem.

Ovo je drugi trening koji partnerske organizacije organizuju za mlade iz IRL populacije koji su zahvaljujući našem projektu uspešno završili tromesečne kurseve za programiranje i grafički dizajn.  Ukupno 16 polaznika je kroz praktične radionice dva dana radilo na razvoju i uobličavanju njihovih poslovnih ideja u biznis planove. Za sprovođenje treninga angažovan je Regionalni biznis centar iz Kragujevca, čiji su predavači  učesnicima približili osnovne elemente biznis plana i moderirali rad polaznika u grupama na izradnji njihovih biznis planova.

Trening je završen predstavljanjem aktuelnog javnog poziva za dodelu malih donacija u vidu opreme, alata i mašina za IRL zainteresovana za povratak na Kosovo*, koji su CenTriR i ASB raspisali početkom septembra, a učesnici su motivisani da svoje prijave pošalju na konkurs najkasnije do 15. oktobra 2019. kada se javni poziv završava. Na samom kraju, učesnicima koji su uspešno položili završni test su dodeljeni sertifikati o završenom kursu za HTLM, CSS i JAVA Script, donosno za grafički dizajn.