NASTAVAK EDUKACIJE LOKALNIH SLUŽBENIKA I POPISIVAČA IZ BOGATIĆA, VLADIMIRACA I MALOG ZVORNIKA ZA AŽURIRANJE EVIDENCIJE ZEMLJIŠTA U JAVNOJ SVOJINI

Nastavak edukacije lokalnih službenika i popisivača iz Bogatića, Vladimiraca i Malog Zvornika za ažuriranje evidencije zemljišta u javnoj svojini

CenTriR je u periodu od 14–16. oktobra 2019. godine u Vrnjačkoj Banji održao drugi trening za popisivače i članove opštinskih radnih timova iz Bogatića, Vladimiraca i Malog Zvornika, sa ciljem podizanja njihovih kapaciteta za sprovođenje popisa i ažuriranje evidencije zemljišta u javnoj svojini ovih opština.

Tokom dvodnevnog treninga učesnici su upoznati sa zakonskim okvirom koji reguliše upravljanje različitim vrstama zemljišta na kojima se kao imaoci prava (javne svojine ili prava korišćenja) vode jedinice lokalne samouprave, kao što su: građevinsko, poljoprivredno, šumsko  i drugo zemljište. Najveći deo treninga je bio posvećen radionicama tokom kojih su učesnici imali priliku da se, kroz praktičan rad u softveru za vođenje evidencije opštinske imovine, obuče za posao sakupljanja i provere podataka o 1120 parcela, koliko je planirano da bude popisano u sve tri opštine. Pored ovoga, učesnici su obučeni kako da ispravno popune NEP JS obrazac za parcele, kako bi se ti podaci mogli migrirati (masovno importovati) u Registar jedinstvene evidencije nepokretnosti u javnoj svojini koji vodi Republička direkcija za imovinu (RDI). Imajući u vidu da je migracija podataka o opštinskoj imovini u ovaj registar zakonska obaveza, posebno značajan segment treninga je bio upoznavanje članova opštinskih radnih timova sa neophodnim koracima u postupku masovnog importa podataka o opštinskoj imovini u pomenuti registar.

CenTriR je ovim treningom uspešno okončao svoje ugovorne obaveze u okviru sprovođenja edukativnih aktivnosti u oblasti upravljanja javnom svojinom na projektu koji opštine Bogatić, Mali Zvornik i Vladimirci realizuju kroz grant šemu Exchange 5 programa.