NAŠI PROJEKTI MEĐU PRIMERIMA NAJBOLJE PRAKSE U OBLASTI UPRAVLJANJA OPŠTINSKOM IMOVINOM

Naši projekti među primerima dobre prakse u oblasti upravljanja opštinskom imovinom

Konferencija kojom je obeležena završnica aktivnosti na realizaciji Programa Exchange 5 održana je 6. jula 2021. godine u Beogradu. U okviru prve komponente pete faze ovog Programa, koji predstavlja jednu od najdugotrajnijih intervencija razvojne podrške Evropske unije neposredno namenjene lokalnim samoupravama, sprovedena je grant šema kroz koju je realizovano 18 projekata u oblasti upravljanja opštinskom imovinom. Ukupno 48 gradova i opština uz određen broj lokalnih partnera je učestvovao u realizaciji grant šeme. Ukupna vrednost Programa iznosila je 4,75 miliona evra, od kojih je 3,5 miliona evra bilo namenjeno upravo projektima sa fokusom na unapređenje upravljanja javnom imovinom u jedinicama lokalne samouprave.

Tokom predstavljanja glavnih rezultata u okviru prve komponente Programa, poseban akcenat stavljen je na rezultate 8 projekata koji su svrstani u primere najbolje prakse u oblasti upravljanja javnom svojinom. Među njima su se našla i 2 CenTriR-ova projekta čiju smo realizaciju  koordinisali u 5 opština - Beočinu, Šidu, Bogatiću, Malom Zvorniku i Vladimircima. Projekat ''Imovina lokalne samouprave-važna karika lokalnog ekonomskog razvoja-Faza 2'' na kome je CenTriR bio zvaničan partner opštinama Beočin i Šid, izdvojio se kao primer najbolje prakse u oblasti unapređenja transparentnosti podataka o nepokretnostima u javnoj svojini kojima upravlja opština Beočin. Pored drugih značajnih rezulata koji su ostvareni njegovom implementacijom, ono što ga je izdvojilo od drugih projekata bilo je uspostavljanje registra opštinske imovine na zvaničnoj internet prezentaciji opštine Beočin. U pitanju je prvi ovakav registar u Srbiji koji sadrži podatke o komercijalnim i objektima javne namene u javnoj svojini opštine Beočin. Pored evidencije ovih nepokretnosti, posebne delove ovog registra čini Oglasna tabla koja sadrži obaveštenja i relevantna dokumenta koja se odnose na raspolaganje opštinskom imovinom, kao i Pravna regulativa u okviru koje se može pristupiti važećim republičkim, pokrajinskim i opštinskim propisima koji regulišu oblast javne imovine. CenTriR je bio zadužen za pripremu projekta, celokupnu koordinaciju, monitoring i izveštavanje.

Pored ovoga, među primerima najbolje prakse našao se i projekat ''Efikasno upravljanje javnom svojinom-iskorak ka bržem razvoju naših lokalnih samouprava'' sproveden u opštinama Bogatić, Vladimirci i Mali Zvornik.  Ove opštine su ostvarile najbolje rezultate u čitavom Exchange 5 Programu u oblasti sprovođenja metodologije za proveru fizičkog stanja objekata na terenu i uspostavljanju ažurne baze podataka o  stanju nepokretnosti u javnoj svojini. Zahvaljujući dobro planiranim aktivnostima koje su podrazumevale formiranje opštinskih radnih timova, eksterno angažovanje popisivača u sve tri opštine, zatim njihovu obuku za popis i kreiranje evidencije nepokretnosti u javnoj svojini, ostvareni su znatno bolji rezultati od planiranih. U sve tri opštine je utvrđeno stanje za ukupno 346 jedinica nepokretnosti u odnosu na 145 koliko je bilo početno predviđeno. CenTriR je bio zadužen za pripremu projektnog predloga, kao i za koordinaciju projektnih aktivnosti i izveštavanje.

Tokom završnog dela svečanosti svim lokalnim samoupravama koje su bile korisnice podrške, ali i CenTriR-u kao jednoj od dve organizacije civilnog društva koje su bile partnerske organizacije lokalnim samoupravama u implementaciji projekata, uručene su zahvalnice za učešće i doprinos ovom Programu.

CenTriR je ponosan na činjenicu da je od osnivanja do danas, kroz podizanje kapaciteta malih i nerazvijenih opština za pristup IPA fondovima, učestvovao u sprovođenju 5 projekata u okviru 3 grant šeme Programa Exchange, a pogotovo što su čak 3 od 5 realizovanih projekata predstavljali primere dobre prakse u oblastima u kojima su realizovani (jedan u okviru Exchange 3 programa i dva u okviru Exchange 5 programa).

  • Prezentaciju o projektnim rezultatima koji su ostvareni u Beočinu i Šidu možete pogledati OVDE
  • Prezentaciju o postignutim rezultatima projekta koji je sproveden u Bogatiću, Vladimircima i Malom Zvorniku možete pogledati OVDE 
  • Završnu brošuru Programa Exchange 5 možete preuzeti OVDE