Naš tim

Vanesa Belkić
Izvršna direktorka
Vanesa Belkić je diplomirala međunarodne odnose na Fakultetu političkih nauka u Beogradu i trenutno završava master studije iz Prava, javne uprave i bezbednosti na Pravnom fakultetu Univerziteta Džon Nezbit u Beogradu. Jedan je od osnivača CenTriR-a, a na poziciji izvršne direktorke se nalazi od 2010 godine. Od 2007. do 2010. godine radila je kao programska koordinatorka nevladine organizacije Građanska mreža. Poslednjih godina njen angažman u civilnom sektoru je posvećen modernizaciji sistema lokalne samouprave i ravnomernom regionalnom i lokalnom razvoju. Do sada je pripremila i koordinisala sprovođenje 15-ak projekata, uglavnom finansiranih iz IPA fondova, učestvovala u brojnim istraživanjima, radila kao trener i konsultant za Savet Evrope, Stalnu konferenciju gradova i opština i veliki broj lokalnih samouprava, objavila niz analiza i publikacija na teme: lokalnog ekonomskog razvoja, učešća OCD u strateškom planiranju lokalnog razvoja, učešća OCD u formulisanju lokalnih javnih politika, primeni Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja na lokalnom nivou i sprovođenju omladinske politike na lokalnom nivou. Rešenjem Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave akreditovana je za realizatora programa stručnog usavršavanja zaposlenih u jedinicama lokalne samouprave.

E: vanesa.belkic@centrir.org
T: +381 63 8129 119
Rešenje Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave
Dragana Dabić
Finansijska menadžerka

Dragana Dabić je finansijska menadžerka i računovođa CenTriR-a od njegovog samog osnivanja 2010.godine. Diplomirala je na Beogradskoj poslovnoj školi (2007), na smeru Finansije, računovodstvo i bankarstvo, ali se tokom profesionalne karijere specijalizovala za finansijsku asistenciju i računovodstvo za aktere iz nevladinog sektora, odnosno za projektni finansijski menadžment. U CenTriR-u obavlja poslove koji se odnose na računovodstvo, radne odnose i finansijski menadžment, što podrazumeva: poslove domaćeg i inostranog platnog prometa, obračun zarada i honorara, pripremu budžeta projekata, izradu finansijskih izveštaja za donatore i APR, statusne promene udruženja, saradnju sa Poreskom upravom i PIO fondom itd.

E: dragana.dabic@centrir.org
T: +381 65 825 0815

Sekula Petrović
Koordinator programa ''Upravljanje javnom svojinom lokalne samouprave''
Rođen 8.1.1963. godine u Malom selu, opština Glamoč (BiH). U rodnom mestu završio je osnovnu školu i gimnaziju. Diplomirao je na Pravnom fakultetu u Splitu 1988. godine. U Opštinskoj upravi Beočin zaposlen je od 1992. godine gde je bavljao široku lepezu poslova. Poslove sekretara Skupštine opštine Beočin obavljao je od 1996. do 2004. godine, a načelnika Opštinske uprave Beočin od 2004. do 2013. godine. Od 2013 do 2017. godine obavljao je poslove samostalnog stručnog saradnika za imovinsko-pravne poslove, a trenutno obavlja poslove samostalnog savetnika za društvenu brigu o deci i boračko invalidsku zaštitu. Aktivno je bio uključen u realizaciju projekata finansiranih od strane Evropske unije: „Beočin-nova vizija turističke destinacije“ (Exchange 3) i „Imovina lokalne samouprave – važna karika lokalnog ekonomskog razvoja“ (Exchange 4). Rešenjem Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave akreditovan je za realizatora programa stručnog usavršavanja zaposlenih u jedinicama lokalne samouprave.

E: sekula.beocin@gmail.com
Rešenje Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave