Najava: Prezentacije javnog poziva za donacije u vidu opreme i obuka za poslovanje namenjene interno raseljenim licima sa Kosova* 

Najava: Prezentacij​e​ javnog poziva ​za donacije u vidu opreme i obuka za poslovanje namenjene interno raseljen​im​ lic​ima​ sa Kosova*

CenTriR će zajedno sa partnerskom organizacijom ASB tokom septembra održati javne prezentacije u 10 opština i gradova u kojima se sprovodi projekat „Podrška održivom povratku interno raseljenih lica na Kosovo*“, koji finansira Evropska unija. Prezentacije će biti održane u Kruševcu, Aranđelovcu, Kragujevcu, Trsteniku, Vrnjačkoj Banji, Kraljevu, Raškoj, Čačku, Bujanovcu i Vranju i namenjene su interno raseljenim licima (IRL) zainteresovanim za povratak na Kosovo* sa ciljem njihovog upoznavanja sa aktuelnim javnim pozivom u okviru koga mogu da konkurišu za opremu, mašine i alate u vrednosti od 2.500 evra kao i za obuku za pokretanje posla.

Prva javna prezentacije će biti održana u četvrtak, 12. septembra 2019. u Skupštinskoj Sali Gradske uprave Kruševac (Gazimestanska 1), sa početkom u 12 časova, stoga se pozivaju interno raseljena lica iz Kruševca da prisustvuju prezentaciji na kojoj će dobiti sve potrebne informacije u vezi sa javnim pozivom, uslovima i uputstvima za prijavljivanje.

Kroz poziv će biti obezbeđena oprema za 54 korisnika i obuke za pokretanje posla za 90 korisnika. Oprema i programi obuka će interno raseljenim licima poboljšati mogućnosti za zapošljavanje i stvaranje prihoda, kako bi se doprinelo održivosti njihovog povratka​ na Kosovo*. ​

Javne prezentacije koje će CenTriR održati u opštinama Trstenik i Vrnjačka Banja su zakazane za 20. septembar, dok će 2. oktobra 2019. javnu prezentaciju održati u gradu Vranje.

Sve informacije o ovom Javnom pozivu, prijavni upitnik kao i spisak dokumentacije koju je potrebno priložiti se mogu naći na i veb sajtu i društvenim mrežama CenTriR-a i ASB-a, kao i na veb sajtu Grada Kruševca. Rok za podnošenje prijava je 15. oktobar 2019 do 16.00 časova.