KONKURS ZA NAJBOLJE MEDIJSKE PRILOGE/IZVEŠTAJE NA TEMU ZAGOVARANJA PROFESIONALIZACIJE JAVNE UPRAVE NA LOKALNOM NIVOU U GORNJEM MILANOVCU, UŽICU I POŽEGI

Konkurs za najbolje medijske priloge/izveštaje na temu zagovaranja profesionalizacije javne uprave na lokalnom nivou u Gornjem Milanovcu, Užicu i Požegi

Centar za ravnomerni regionalni razvoj-CenTriR raspisuje konkurs za najbolje medijske priloge/izveštaje na temu zagovaranja profesionalizacije lokalne samouprave u Gornjem Milanovcu, Užicu i Požegi, na projektu ʺUpravljanje ljudskim resursima-ključ efikasne, profesionalne i depolitizovane lokalne samoupraveʺ, koji finansira Evropska unija i sufinansira Kraljevina Holandija u okviru WeBER regionalnog projekta.

USLOVI KONKURSA   

Konkurs je otvoren za sve novinare štampanih i elektronskih medija registrovanih na teritoriji Gornjeg Milanovca, Užica i Požege.

Radovi prispeli na konkurs moraju biti objavljeni/emitovani na nekom od medija iz Gornjeg Milanovca, Užica i Požege u periodu od 20. novembra do 15. decembra 2017. godine. Svaki novinar može da konkuriše samo jednim novinarskim radom, bilo da ga prijavi sam ili ga nominuje matična redakcija.

ŠTA ŽELIMO DA POSTIGNEMO OVIM KONKURSOM?

Cilj ovog konkursa jeste da istakne značaj uspostavljanja efikasne i profesionalne lokalne administracije koja ima normativno utemeljenje u primeni novog Zakona o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave. Konkurs treba da doprinese informisanju i podizanju svesti građana Gornjeg Milanovca, Užica i Požege o značaju novog pristupa upravljanja ljudskim resursima u lokalnim samoupravama i koristima koje uspostavljanje profesionanog službeničkog sistema na lokalnom nivou donosi za građane i celokupnu lokalnu zajednicu.

NAGRADE I NAČIN IZBORA NAJBOLJIH MEDIJSKIH PRILOGA/IZVEŠTAJA

U okviru ovog konkursa biće dodeljeno ukupno tri nagrade (po jedna za najbolji medijski izveštaj iz svake lokalne samouprave obuhvaćene konkursom), a autore/medije najboljih izveštaja ili priloga nagradićemo novčanom nagradom u visini od 150 EUR.

Ocenu o najboljim medijskim izveštajima/prilozima na temu konkursa doneće tročlana komisija u čijem sastavu će biti dva predstavnika Nezavisnog udruženja novnara Srbije(NUNS) i jedan predstavnik CenTriR-a.

Konkursna komisija ima pravo da ne dodeli sve tri nagrade, ukoliko kvalitet pristiglih radova ne bude zadovoljio postavljene kriterijume ili ukoliko ne bude pristiglih medijskih izveštaja/priloga iz sve tri lokalne samouprave obuhvaćene konkursom.

NA KOJI NAČIN SE MOŽETE PRIJAVITI NA KONKURS?

Objavljene tekstove ili emitovane priloge potrebno je poslati na sledeći način:

  • ŠTAMPANI TEKSTOVI – kopiju teksta je potrebno dostaviti u štampanoj ili elektronskoj formi uz napomenu da kopija teksta treba da sadrži podatke o autoru, datumu objave i novinskoj redakciji, uključujući kontakt podatke autora
  • RADIO ILI TELEVIZIJSKI PRILOZI – kopiju priloga je potrebno poslati na DVD disku ili elektronskim putem ukoliko je to zbog veličine formata moguće, uključujući podatke o autoru, datumu emitovanja i televizijskoj/radio stanici na kojoj je prilog emitovan, kao i kontakt podatke autora
  • ONLINE TEKST ILI PRILOG – potrebno je poslati print screen stranice zajedno sa linkom ka objavljenom prilogu, uključujući podatke o autoru, datumu objave i medijskom veb portalu na kojem je tekst objavljen, kao i kontakt podatke autora)

Materijal objavljen u periodu od 20. novembra do 15. decembra 2017. godine sa naznakom ʺZA MEDIJSKI KONKURSʺ potrebno je dostaviti na adresu:

Centar za ravnomerni regionalni razvoj-CenTriR
Masarikova 5/VI, 11000 Beograd
ili
elektronskim putem na: danijela.jovic@centrir.org

ROK ZA PRIJAVU NA KONKURS

Krajnji rok za prijavu na konkurs je 16. decembar 2017. godine do 12 časova.

KONTAKT OSOBA

Za sve dodatne informacije možete kontaktirati Danijelu Jović na danijela.jovic@centrir.org ili putem telefona na 064/681 88 49