Edukacija lokalnih službenika za monitoring i evaluaciju medijskih projekata sufinansiranih javnim sredstvima

Edukacija lokalnih službenika za monitoring i evaluaciju medijskih projekata sufinansiranih javnim sredstvima

CenTriR je juče u gradskoj upravi Valjeva održao radionicu za lokalne službenike zaposlene u Odeljenju za društvene delatnosti o uspostavljanju mehanizama monitoringa i evaluaciji medijskih projekata sufinansiranih iz gradskog budžeta. S obzirom da lokalna samouprava u Valjevu do sada nije izrađivala godišnji izveštaj o sufinansiranim projektima, niti radila analizu kvaliteta medijskih sadržaja, radionica je bila jedinstvena prilika da se službenici upoznaju sa značajem, svrhom i metodologijom monitoringa i evaluacije odobrenih projekata.
Trošenje novca iz javnih izvora je opravdano samo ukoliko je ono u javnom interesu, ukoliko se njime zadovoljavaju određene javne potrebe i ukoliko će doprineti pozitivnim promena u lokalnoj zajednici u kojoj se javna sredstva alociraju. Lokalne javne administracije bi trebalo da u svom radu fokus pomere od samog čina transparentne raspodele sredstava, na merenje učinka i efekata koje su proizveli projekti sufinansirani javnim novcem. Ovo važi za sve, pa i za takozvane medijske projekte na kojima se proizvode medijski sadržaji od javnog interesa. Šta je svrha monitoringa i kako napraviti dobar monitoring plan za praćenje realizacije odobrenih medijskih projekata? Koje su metode adekvatne za praćenje medijskih projekata i koje izvore informacija koristiti za monitoring? U čemu je razlika između interne i eksterne evaluacije i koje indikatore izabrati za merenje uticaja koji su realizovani projekti ostvarili u oblasti lokalnog javnog informisanja? O ovim i drugim temama učesnici su mogli da saznaju kroz uvodno predavanje i konkretne radionice u kojima su neposredno sudelovali.

Radionice su deo završnih aktivnosti na projektu ’’Informisan građanin=aktivan građanin’’, koji implementira CenTriR. Projekat se realizuje u okviru programa podrške: „Kaži/traži šta te zanima“ koji izvode Nezavisno udruženje novinara Srbije, Balkanska istraživačka mreža i Slavko Ćuruvija fondacija, u okviru projekta „Javni novac za javni interes“ koji finansira Evropska unija.