Dogovorena saradnja sa GU Valjevo na sprovođenju našeg novog projekta

Dogovorena saradnja sa GU Valjevo na sprovođenju našeg novog projekta

Predstavnici CenTriR-a su juče posetili Gradsku upravu Valjevo i održali radni sastanak sa predstavnicima ove uprave, koji je imao za cilj upoznavanje sa našim novim projektom ''Informisan građanin=aktivan građanin'' koji ćemo u narednih pet meseci sprovoditi u ovom gradu.

Na sastanku je prezentovan projekat osmišljen sa ciljem doprinosa transparentnijem i efektivnijem sufinansiranju medijskih projekata iz budžeta Grada Valjeva, uključivanjem civilnog sektora u definisanje i praćenje javnog interesa u medijskim sadržajima koji su plaćeni novcem poreskih obveznika. Sa predstavnicima Gradske uprave, koji će biti neposredno uključeni u realizaciju ovog projekta, razmotrena je dinamika projektnih aktivnosti koje će biti realizovane do kraja februara naredne godine. Imajući u vidu da će ključna aktivnost na projektu biti sprovođenje javnih konsultacija sa zainteresovanim stranama o utvrđivanju lokalnih tema od javnog interesa u oblasti lokalnog javnog informisanja, poseban deo sastanka je bio posvećen predstavljanju predloga akcionog plana za sprovođenje ove aktivnosti. Tom prilikom, sa predstavnicima Gradske uprave su obavljene konsultacije u vezi sa vremenskim okvirom i potrebnim resursima za sprovođenje niza aktivnosti, uključujući: izradu promotivnih materijala, organizaciju fokus grupa, on-line i terensko anketiranje građana, sprovođenje javne rasprave o nacrtu predloga i podnošenje na usvajanje Gradskom Veću Valjeva predloga Odluke o listi lokalnih medijskih tema od javnog interesa koje će na medijskim konkursima biti finansirane iz gradskog budžeta 2018. i 2019. godine.

Prepoznajući značaj ovog projekta prisutni predstavnici Gradske uprave Valjevo su na sastanku izrazili spremnost i zainteresovanost za saradnju sa CenTriR-om u procesu realizacije ovog projekta.

Projekat „Informisan građanin=aktivan građanin“ se realizuje u okviru programa podrške: „Kaži/traži šta te zanima“ koji izvode Nezavisno udruženje novinara Srbije, Balkanska istraživačka mreža i Slavko Ćuruvija fondacija, u okviru projekta „Javni novac za javni interes“ koji finansira Evropska unija.