Kategorija: Vesti

ODRŽANA RADIONICA ZA ČLANOVE OPŠTINSKE RADNE GRUPE IZ BAČKOG PETROVCA U AKTUELNOM PROCESU STRATEŠKOG PLANIRANJA

Održana radionica za članove opštinske Radne grupe iz Bačkog Petrovca u aktuelnom procesu strateškog planiranja Početkom sedmice CenTriR je održao dvodnevnu radionicu za članove opštinske Radne grupe za pripremu nacrta Programa za unapređenje zapošljivosti i zapošljavanja mladih u opštini Bački Petrovac 2021-2023. Radionici je prethodio višemesečni rad na sakupljanju podataka za potrebe izrade analize stanja,…
Više

U Baču održana radionica u procesu pripreme Programa za unapređenje zapošljivosti i zapošljavanja mladih

U Baču održana radionica u procesu pripreme Programa za unapređenje zapošljivosti i zapošljavanja mladih CenTriR je 21. i 22. oktobra održao dvodnevnu radionicu za članove opštinske Radne grupe za pripremu nacrta Programa za unapređenje zapošljivosti i zapošljavanja mladih u opštini Bač 2021-2023. Na radionici su predstavljeni nalazi situacione analize sa ciljem potpunijeg uvida u stvarno…
Više

Nalazi analize učinka sprovođenja javnih politika u oblasti zapošljavanja mladih u opštini Bač 2014-2020.

Nalazi analize učinka sprovođenja javnih politika u oblasti zapošljavanja mladih u opštini Bač 2014-2020. CenTriR je u pripremnoj fazi izrade Programa unapređenja zapošljivosti i zapošljavanja mladih u opštini Bač u periodu 2021-2023 sproveo analizu efekata implementacije postojećih strateških dokumenata sa važenjem do 2020. godine u oblasti zapošljavanja mladih. Opštine Bač i Bački Petrovac će u narednih nekoliko…
Više

Predstavljeni rezultati projekta ekonomskog osnaživanja povratnika na Kosovo i Metohiju

Predstavljeni rezultati projekta ekonomskog osnaživanja povratnika na Kosovo i Metohiju Na jučerašnjem okruglom stolu, organizovanom u Biznis inovacionom centru u Kragujevcu, uz prisustvo predstavnika Kancelarije za Kosovo i Metohiju Vlade Republike Srbije, grada Kragujevca i Kruševca predstavljeni su rezultati ostvareni na projektu „Podrška održivom povratku interno raseljenih lica na Kosovo*“. Projekat je započeo u julu…
Više