Kategorija: Vesti

Predlog liste korisnika koji su odabrani za dodelu bespovratnih sredstava u vidu opreme za pokretanje posla

Predlog liste korisnika koji su odabrani za dodelu bespovratnih sredstava u vidu opreme za pokretanje posla Komisija za izbor korisnika na projektu "Podrška održivom povratku interno raseljenih lica na Kosovo*", nakon provere verodostojnosti podnete dokumentacije i terenskih poseta kandidatima koji su prošli administrativnu proveru, donela je 10. februara 2020. godine odluku o predlogu liste korisnika…
Više

Objavljena studija o kvalitetu života žena sa invaliditetom u Banatu

Objavljena studija o kvalitetu života žena sa invaliditetom u Banatu CenTriR je za potrebe projekta “Ostvarivanje ljudskih prava na socijalnu inkluziju i jednake mogućnosti za povratak dostojanstva osoba sa invaliditetom”, koji finansira Evropska unija a sprovodi udruženje “Siguran život” iz Opova sproveo istraživanje o kvalitetu života žena sa invaliditetom u četiri banatske lokalne samouprave –…
Više

LISTA KORISNIKA KOJI SU PROŠLI ADMINISTRATIVNU PROVERU U OKVIRU JAVNOG POZIVA ZA DODELU BESPOVRATNIH SREDSTAVA U VIDU OPREME ZA POKRETANJE POSLA

Lista korisnika koji su prošli administrativnu proveru u okviru javnog poziva za dodelu bespovratnih sredstava u vidu opreme za pokretanje posla Komisija za izbor korisnika na projektu "Podrška održivom povratku interno raseljenih lica na Kosovo*", nakon provere verodostojnosti podnete dokumentacije, donela je 24. decembra 2019. godine odluku o listi korisnika koji su prošli administrativnu proveru…
Više

Opština Žabalj započela proces formiranja evidencije opštinske imovine

Opština Žabalj započela proces formiranja evidencije opštinske imovine CenTriR je 16. i 17. decembra u Žablju sproveo dvodnevnu obuku za članove opštinskog radnog tima za popis imovine i dvoje eksterno angažovanih popisivača, koji će narednih 5 meseci raditi na terenskom popisu objekata u javnoj svojini opštine. Da bi ispunila svoje zakonske obaveze predviđene Zakonom o…
Više