Monthly Archives: januar 2021

U saradnji sa CEP-om startujemo sa novim projektom usmerenim ka praćenju i zagovaranju efikasnije reforme javne uprave na lokalnom nivou

U saradnji sa CEP-om startujemo sa novim projektom usmerenim ka praćenju i zagovaranju efikasnije reforme javne uprave na lokalnom nivou CenTriR i Centar za evropske politike (CEP) potpisali su krajem decembra 2020. godine Ugovor o partnerstvu na sprovođenju novog projekta "Praćenjem javne uprave ka boljem upravljanju na lokalu-PratimJA'', koji finansira Evropska unija kroz program Podrške…
Više