Monthly Archives: decembar 2020

Poziv zainteresovanim stranama za učešće u javnoj raspravi o nacrtu dokumenta javne politike u oblasti zapošljavanja mladih u Opštini Bač

Poziv zainteresovanim stranama za učešće u javnoj raspravi o nacrtu dokumenta javne politike u oblasti zapošljavanja mladih u Opštini Bač Opštine Bač i Bački Petrovac su uspešno završile dvogodišnji projekat „Podsticanje zapošljavanja mladih u Dunavskom regionu južne Bačke“, koji je finansirala Evropska unija. Pored niza aktivnosti koje su imale za cilj podsticanje samozapošljavanja mladih iz…
Više

Javna rasprava o nacrtu Programa unapređenja zapošljivosti i zapošljavanja mladih u Opštini Bački Petrovac u periodu 2021-2023

Javna rasprava o nacrtu Programa unapređenja zapošljivosti i zapošljavanja mladih u Opštini Bački Petrovac u periodu 2021-2023 Opštinsko veće Opštine Bački Petrovac je danas uputilo građanima, udruženjima, stručnoj javnosti i drugim zainteresovanim stranama javni poziv za učešće u javnoj raspravi o nacrtu Programa unapređenja zapošljivosti i zapošljavanja mladih u Opštini Bački Petrovac u periodu 2021-2023…
Više