Yearly Archives: 2019

ODRŽAN START UP TRENING ZA MLADA INTERNO RASELJENA LICA U IT SEKTORU

Održan start up trening za mlada interno raseljena lica u IT sektoru CenTriR je zajedno sa nemačkom organizacijom ASB u periodu od 25-28. jula 2019. godine na Zlatiboru organizovao trodnevni start up trening za 21 učesnika, koji su zahvaljujući projektu „Podrška održivom povratku interno raseljenih lica na Kosovo*“ uspešno završili tromesečne kurseve za programiranje i…
Više

ODRŽAN TRENING ZA SPROVOĐENJE POPISA I AŽURIRANJE EVIDENCIJE OBJEKATA U JAVNOJ SVOJINI OPŠTINA BOGATIĆ, VLADIMIRCI I MALI ZVORNIK

Održan trening za sprovođenje popisa i ažuriranje evidencije evidencije objekata u javnoj svojini opština Bogatić, Vladimirci i Mali Zvornik CenTriR je u periodu od 8–11. jula 2019. godine na Zlatiboru održao prvi trodnevni trening za popisivače i članove opštinskih radnih timova za popis imovine iz Bogatića, Vladimiraca i Malog Zvornika. U okviru edukativnih aktivnosti na…
Više

PREDSTAVLJEN NACRT LOKALNOG AKCIONOG PLANA ZA SOCIJALNO UKLJUČIVANJE ROMA I ROMKINJA U GRADU LOZNICI 2019-2021

Predstavljen nacrt Lokalnog akcionog plana za socijalno uključivanje Roma i Romkinja u Gradu Loznici 2019-2021 Danas je u sali Omladinskog centra u Loznici održana javna rasprava o predlogu Lokalnog akcionog plana za socijalno uključivanje Roma i Romkinja u Gradu Loznici u periodu od 2019. do 2021. godine. Nacrt ovog dokumenta je izrađen u okviru prve…
Više

Održan sastanak sa korisnicima i nosiocima prava korišćenja javne svojine opštine Beočin

Održan sastanak sa korisnicima i nosiocima prava korišćenja javne svojine opštine Beočin U velikoj sali Skupštine opštine Beočin juče je održan prvi koordinacioni sastanak predstavnika opštinske uprave sa korisnicima javne svojine opštine Beočin na projektu koji opština Beočin realizuje u okviru Exchange 5 programa. Cilj sastanka je bilo uspostavljanje saradnje između Odseka za evidenciju i…
Više