Monthly Archives: jul 2018

POČELA REALIZACIJA PROJEKTA USMERENOG NA EKONOMSKO OSNAŽIVANJE INTERNO RASELJENIH LICA

Počela realizacija projekta usmerenog na ekonomsko osnaživanje interno raseljenih lica Centar za ravnomerni regionalni razvoj kao deo konzorcijuma koji predvodi nemačka organizacija Arbeiter-Samariter-Bund (ASB) Srbija i Grad Kruševac počinje realizaciju dvogodišnjeg projekta „Podrška održivom povratku interno raseljenih lica na Kosovo*“. Projekat finansira Evropska unija u okviru poziva "Unapređenje uslova života interno raseljenih lica i povratnika…
Više