Monthly Archives: decembar 2017

Opština Bujanovac formirala elektronsku evidenciju opštinskog zemljišta

Opština Bujanovac formirala elektronsku evidenciju opštinskog zemljišta Opština Bujanovac je uz pomoć CenTriR-a otišla korak dalje u pogledu primene zakonske regulative koja se odnosi na evidenciju nepokretnosti u javnoj svojini, te je pored evidencije objekata u javnoj svojini opštine formirala i evidenciju opštinskog zemljišta. Nakon formiranja baze podataka o zemljištu u javnoj svojini opštine, juče…
Više