Monthly Archives: novembar 2017

USPOSTAVLJANJE FUNKCIJE UPRAVLJANJA LJUDSKIM RESURSIMA – KORAK KA DOBROJ LOKALNOJ UPRAVI

Uspostavljanje funkcije upravljanja ljudskim resursima-korak ka dobroj lokalnoj upravi Naša nova publikacija ’’Uspostavljanje funkcije upravljanja ljudskim resursima-korak ka dobroj lokalnoj upravi’’ sadrži ključne nalaze istraživanja o dosadašnjem učinku koji su gradska/opštinska uprava u Užicu, Gornjem Milanovcu i Požegi postigle u primeni novog zakonodavnog okvira koji reguliše zapošljavanje lokalnih službenika i upravljanje ljudskim resursima u organima…
Više